קורס תרגול פסיכומטרי כמותי ואנלוגיות.נצרף בחנים ולכל בוחן נצרף סרטון הסבר ופירוט התשובות