סעיפים אחרונים בחקירה-5 יחידות

שיעור 1-הזזה אופקית של פונקציה

שיעור 2-חקירת פונקציה על ידי הפונקציה ההופכית לה ללא ביטוי מפורש

שיעור 3-הזזה והיפוך של פונקציה

שיעור 4-חקירת פונקציות-אלמנטים חשובים -קטנים אך מסוכנים

שיעור 5- הזזה למעלה ולמטה עם אינטגרל ומציאת שטח לפונקציה לא מפורשת

שיעור 6-אם לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית אז לנגזרת יש אסימפטוטה 

שיעור 7-אומדן אינטגרל( שטח) על סמך סרטוט

שיעור 8-פתרון של משוואה ריבועית

שיעןר 9-מציאת תחומי ירידה ועלייה של פונקציה ע