קורס חקירת פונקציה מעריכית

שיעור 1-פתרון משוואות מעריכיות

שיעור 2-תחום הגדרה וחיתוך עם הצירים

שיעור 3-הנגזרת של פונקציה מעריכית

שיעור 4- אסימפטוטות

שיעור 5-קיצון ותחומי עלייה וירידה

שיעור 6-שאלה מסכמת

שיעור 7-אינטגרל של פונקצייה מעריכית חלק א

שיעור 8-אינטרל של פונקציה מעריכית חלק ב

שיעור 9-נגזרת ואינטגרל כשהבסיס הוא מספר