קורס וקטורים

שיעור-איך לבטא וקטורים

שיעור 2-ביטוי של וקטורים

שיעור 3

שיעור 4

שיעור 5-פירמידה ווקטורים

שיעור 6-אחרון לחלק זה

שיעור 7-תלות ליניארית בין וקטורים

שיעור 8-תלות ליניארית

שיעור 9-תלות ליניארית בטטראדר

שיעור 10-וקטורים עם פרמטרים

שיעור 11

שיעור 12-ביטוי וקטור ע

שיעור 13-ביטוי וקטורים המשך

שיעור 14-נוכיח כי 3 נקודות על ישר אחד