פתרון בגרות מתמטיקה שאלון 482 מועד א שנת 2010

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד א

פתרון בגרות מתמטיקה שאלון 482 מועד ב שנת 2010

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב