פתרון בגרות 582 מועד א שנת 2012

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד א

פתרון בגרות 582 מועד ב שנת 2012

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב