פתרון מלא לבגרות במתמטיקה שנת 2022 שאלון 481

פתרון בגרות 481 מועד חורף שנת 2022

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף 2022

פתרון בגרות 481 מועד חורף נבצרים שנת 2022

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף נבצרים 2022

פתרון בגרות 481 מועד קיץ א שנת 2022

סרטוני הסבר:

עד כאן מועדא קיץ 2022

פתרון בגרות 481 מועד קיץ ב שנת 2022

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב קיץ 2022