פתרון מלא לבגרות במתמטיקה שנת 2022 שאלון 581

פתרון בגרות 581 מועד חורף שנת 2022

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף 2022

פתרון בגרות 581 מועד חורף נבצרים שנת 2022

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף נבצרים 2022

פתרון בגרות 581 קיץ מועד א שנת 2022

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד א קיץ 2022

פתרון בגרות 581 קיץ מועד ב שנת 2022

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב קיץ 2022