הכנה למבחני בגרות במתמטיקה שאלון 581 (806) ארכימדס עמוד 31 שאלה 8

קיבינימטיקה -פתרונות מלאים לספר הכנה למבחני בגרות במתמטיקה שאלון 581 (806)-ארכימדס.
בקשת פתרונות בתפריט למעלה.
מנהל אתר קיבינימטיקה -עובד לב ארי