אדית כהן שאלון 804(481) מבחני מתכונת 4 יחידות עמוד 7 שאלה 6

קיבינימטיקה -פתרונות מלאים ומפורטים לספר מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 481 של אדית כהן ומריאן רוזנפלד.
בקשת שאלות לפתרון בתפריט למעלה.
מנהל האתר- עובד לב ארי.