שאלונים 801 802 חלק א ב אתי עוזרי עמוד 484 שאלה 8

פתרונות מלאים לספר של אתי עוזרי " חלק א חלק ב שאלונים 801 802 ".

בקשת פתרונות ניתן להשאיר בתפריט למעלה.
מנהל האתר -עובד לב ארי.