פתרון בגרות 382 מועד א שנת 2019

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד א

פתרון בגרות 382 מועד ב שנת 2019

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב

פתרון בגרות 382 מועד חורף שנת 2019

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף